AVIATION LTD

 PEZETEL Aviation Sp. z o.o
Ul. Łucka 7/9, 00 - 842 Warszawa, Poland
Phone: (+48-22) 668 43 07
Fax: (+48-22) 213 84 47
e-mail: marketing@pezetel-aviation.com.pl